داتاگستر ، داتا گستر

موسسه مطالعاتی حقوقی داتا گستر با بهرمندی از انتشارات داتا گستر این افتخار را دارد که درعرصه گسترش دانش در حوزه حقوق و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در رشته حقوق گامی استوار برداشته است. از این رو نویسندگان، اساتید و پژوهشگران محترم می توانند از این امکان در راه نشر آثار علمی خود استفاده نمایند.