داتاگستر ، داتا گستر

دپارتمان تخصصی حقوق مالیاتی

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد‌های جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که به دولت برای تامین مخارج عمومی پرداخت می‌شود، حقوق مالیاتی به بررسی قوانین و مقررات مالیاتی و تبیین حقوق و تکالیف مالیات دهندگان و دولت می پردازد. مالیات در ایران به مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شود که مالیات های مستقیم در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات 1394 آمده است و عمده ترین قوانین مالیات های غیر مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 آمده است.

فرایندهای مالیاتی شامل : شناسایی ، ثبت نام مودیان ، مطالبه مالیات ، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات می باشد . طبق قانون این حق به مودیان داده شده است که در صورت بروز اختلاف در امور مالیاتی به مراجع صالح مراجعه نمایند . به دعاوی مالیاتی در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شود و در صورتی که در این مراجع حل و فصل نگردد ، رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری انجام می شود.

وکالت دعاوی مالیاتی مستلزم داشتن تجربه کافی و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی می باشد تا بتواند به بهترین نحو از حقوق موکل در مراجع حل اختلاف دفاع نماید از این رو دپارتمان تخصصی حقوق مالیاتی با افراد متخصص و مسلط به قوانین و مقررات مالیاتی، فعالیت های خود را در زمینه های مشاوره تخصصی مالیاتی، وکالت در تمام امور مالیاتی و اعتراض و پیگیری در مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه می نماید.